Privacyverklaring LukasTxt

Versie 1.1 (26 maart 2021)

LukasTxt, gevestigd in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

LukasTxt
Eigenaar: Lukas Spee
Telefoon: 06 – 45 26 67 31
E-mail: lukas@lukastxt.nl
Website: https://lukastxt.nl
KVK: 78017866

Persoonsgegevens die LukasTxt verwerkt

Ik verwerk je persoonsgegevens als je gebruik maakt van mijn diensten. Of als je de gegevens zelf aan mij verstrekt. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die LukasTxt verwerken

Het is niet mijn bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Daarom raad ik ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo voorkom je dat er gegevens over je kinderen wordt verzameld zonder jouw toestemming.

Ben je ervan overtuigd dat ik zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige? Mail me op lukas@lukastxt.nl. Dan verwijder ik de informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt LukasTxt persoonsgegevens?

Ik verwerk je persoonsgegevens om:

 • Je betaling af te handelen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren
 • Goederen en diensten bij je af te leveren

Ik verwerk ook persoonsgegevens als dat van de wet moet (bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte).

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik gebruik geen geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te nemen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Daarmee bedoel ik besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoelang LukasTxt persoonsgegevens bewaart

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek je gegevens alleen aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou. Of omdat de wet het verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken die LukasTxt gebruikt

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.

De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking en voor je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; ze onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik mijn website ermee optimaliseren.

Wil je je afmelden voor cookies? Stel dan je internetbrowser zo in dat die geen cookies meer opslaat. Je kunt ook via de instellingen van je browser alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om:

 • Je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
 • Je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door LukasTxt
 • Overdraagbaarheid van je gegevens

Wil je van een van de bovenstaande rechten gebruikmaken? Stuur dan een verzoek naar lukas@lukastxt.nl. Als je wilt dat ik je gegevens overdraag, vermeld dan aan wie ik de gegevens moet sturen.

Ik wil je er ook op wijzen dat je een klacht kan indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Of zijn er aanwijzingen van misbruik? Mail me dan op lukas@lukastxt.nl